ให้ท่านเข้าใช้งานระบบ AMSS++ (เวอร์ชั่นใหม่) ผ่านเว็บไซต์ amss.mattayom31.go.th หรือผ่านหน้าเว็บไซต์ สพม.31 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป